Musik Mot Cancer meddelar glatt att, för de yngsta, kommer det clowner från Clownkliniken till vårt event . När clownerna kommer kan vad som helst hända, de skiljer inte på vem som är barn, vuxen, sjuk eller frisk, de ser och möter människan.

clown_kliniken

Improvisation samt stora portioner av humor är viktiga ingredienser, musik och ett och annat clowntricks hör också till.