Lokala Barnavdelning på NÄLNU-sjukvårdens Barn- o ungdomsmottagning på NÄL tar emot barn och ungdomar i åldern 0 – 18 år.
Mottagningen består av jourmottagning, planerad mottagning och dagsjukvård . Det ingår också telefonrådgivning.

Barn- o ungdomsmottagningen är en barnmedicinsk mottagning. Mottagningen tar emot barn och ungdomar med medicinska sjukdomar och på dagsjukvården tas också emot patienter från alla andra specialiteter, t.ex. kirurgi, ortopedi och tandpolikliniken.

NU-sjukvårdens Barn- och ungdomsklinik är en av landets största barnkliniker inom länssjukvården. I upptagningsområdet som täcker Norra Bohuslän, Dalsland och Trestadsområdet bor drygt 50.000 barn i åldrarna 0-18 år.

Slutenvården är belägen på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) mellan Trollhättan och Vänersborg. NU-sjukvården har en av Sveriges största förlossningsenheter. Av de drygt 3000 barn som föds här är ca 10-15% i behov av efterföljande vård. För dessa barn finns en komplett nyföddhetsavdelning, avd 34, med möjlighet till intensivvård av de minsta barnen.

Sammantaget har det rapporterats cirka 300 anmälda klagomål på sexuell dysfunktion och cirka 50 rapporterade biverkningar av sexuell dysfunktion hos kvinnor som tar sildenafil som en del av ett pillerformigt piller före sängen. På en hjälpwebbplats om denna studie räckte jag till huvudförfattaren till New York Times ”hälsa” -historia – Dr.

Vården av barn i åldrarna 0-18 år finns samlad på en avdelning, avd 23, oavsett specialitet. Alla barn som vårdas på sjukhuset erbjuds lekterapi och skola.

I den mån det går att undvika slutenvård tas barnet om hand inom klinikens dagsjukvård. Dagsjukvården är organiserad under öppenvårdsmottagningarna på NÄL och Uddevalla sjukhus. På dessa mottagningar finns också stor planerad mottagningsverksamhet samt akutmottagning under dagtid.

Mindre mottagningar finns på lokalsjukhusen i Lysekil, Strömstad och på Dalslands sjukhus i Bäckefors