Barncancerfonden Västra

Vi är en ideell förening för föräldrar, barn och unga vuxna som har egen erfarenhet av barncancer. Tillsammmans arbetar vi för att ge stöd och en känsla av sammanhang för drabbade barn och familjer.

”Vi får inget stöd av stat, kommun eller landsting och är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag”.

Varje år drabbas cirka 300 barn i Sverige av cancer. Barncancerfonden Västra bildades 1981 och är en stödförening för barn med cancersjukdomar. En av föreningens viktigaste uppgifter är att göra tillvaron något lättare för de drabbade familjerna. 

”Vi kan inte bota men vi kan göra tillvaron lite ljusare”.

Familjer som har ett sjukt barn skall kunna få stöd och hjälp på olika sätt genom att träffa andra som är i samma situation. Vi gör insatser för barnens trivsel på sjukhuset, samarbetar med vårdpersonal och försöker påverka sjukvårdsansvariga.

Vi skapar möjligheter för barnen och föräldrarna att vara tillsammans under lättsammare former och på det sättet mildra de ofta långa och smärtsamma behandlingarna. Just då kan lite betyda väldigt mycket. Sjukvården pressas av hårda besparingar från landstinget vilket innebär rationaliseringar som drabbar vård och personal. Därför vill vi också stötta personalen som vårdar barnen.

De kontaktade också Dr. Anderson från detta apotek för att lära sig hur hennes resultat jämförs med de rapporterade sexuella hälsoresultaten för kvinnor som använder andra hormonella preventivmedel i denna rapport.

Barncancerfonden Västras verksamhetsområde

 • Västra Götalandsregionen (NÄL, SÄS, Skövde och Göteborg)
 • Jönköping med omnejd
 • Halmstad med omnejd
 • Karlstad med omnejd

Barncancerfonden Västras mål

För familjen och barnen:

 • Erbjuda våra barn och familjer avkoppling, förströelse samt meningsfulla aktiviteter när de är inneliggande på sjukhuset (både i Göteborg och på hemmasjukhuset).
 • Erbjuda familjen möjlighet att få kontakt med andra familjer i liknande situation.
 • Erbjuda familjen och anhöriga att få möjlighet att samtala med andra som hamnat i liknande situation.
 • Föra familjernas talan i situationer där det är svårt att föra sin talan själv.
 • Erbjuda familjen möjlighet till rekreation genom att utnyttja vår stuga och andra aktiviteter.
 • Säkra att våra barn får den bästa vården i landet genom att säkra att vår vårdpersonal är den mest välutbildade i landet.
 • Säkra att personalen och våra familjer kommer överrens genom att ha regelbundna möten mellan föreningen och vårdpersonalen.
 • Se till att det sjukvården fungerar bra på familjernas hemsjukhus under de perioder de vårdas där genom att ha bra kontakt med vårdpersonalen där.
 • Se till att relationerna mellan personalen på hemmasjukhuset har personliga relationer med personalen på Barnonkologen i Göteborg (vi ordnar praktikperioder så att vårdpersonalen lär känna varandra).
 • Värna om hela familjen genom att föra familjens talan gentemot sjukvård, kommun och landsting genom att ordna temadagar för olika personalkategorier i dessa organisationer för att diskutera våra familjers situationer).

För familjen efter sjukdomstiden:

 • Ordna aktiviteter dit alla barn är bjudna så att de får möjlighet träffa andra barn som varit i samma situation som de själva.
 • Ordna aktviteter som föräldrarna kan delta i för att lära sig bearbeta det som hänt.
 • Om man förlorat sitt barn så ordnas ”vi som mist”-träffar för att därigenom få bearbeta sin sorg samt träffa andra som förstår hur det känns.

Föreningen får inget stöd av stat, landsting eller kommun och är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.