Om Du inte kan närvara på plats går det även att bjuda på objekten online under den pågående live-auktionen den 8 november, men Du måste först registrera Dig och få ett kundnummer för att kunna bjuda online.