Följande betalningsmöjligheter för de vinnande buden kommer att finnas i samband med auktionen:

  • Kontantbetalning – betala på plats och ta med objektet.
  • Kortbetalning – betala med kort på plats och ta med objektet.
  • Förskottsfakturering på plats – personen med det vinnande budet faktureras följande dag med fraktkostnaden påförd på den befintliga fakturan. Objektet skickas när fakturan är betald.
  • Förskottsfakturering online (både nationellt & Internationellt) om personen med det vinnande budet inte befinner sig på plats, faktureras personen följande dag med fraktkostnaden påförd på den befintliga fakturan. Objektet skickas när fakturan är betald.
  • Betalning med PayPal – personen med det vinnande budet kan betala via PayPal efter det att fakturan med fraktkostnaden påförd skickats ut dagen efter auktionen. Objektet skickas när fakturan är betald.